کارت مبتنی بر پروژه

  • RFID industry project card

    کارت پروژه صنعت RFID

    MIND از سال 1996 صنعت کارت هوشمند RFID را رهبری کرده است ، ما سیستم اطلاعات کنترل کیفیت ردیابی کل فرآیند را برای تضمین کلیه کارت های شناسایی ،
    کارت حمل و نقل ، کارتهای ETC ، بلیط اتوبوس RFID ، کارت شناسایی دانش آموزان مدرسه ، کارت پزشکی ، کارت بهداشت و کارت کارمندی که MIND تولید می کند واجد شرایط هستند.