کارت مسدود کننده RFID

  • RFID blocking card

    کارت مسدود کننده RFID

    کارت مسدودکننده RFID / کارت محافظ به اندازه کارت اعتباری است که برای محافظت از اطلاعات شخصی ذخیره شده در کارتهای اعتباری ، کارتهای بدهی ، کارتهای هوشمند ، مجوزهای رانندگی RFID و سایر کارتهای RFID از دزدان جیب برقی الکترونیکی با استفاده از اسکنرهای دستی RFID طراحی شده است.