کیف پول مسدود کننده RFID

  • RFID blocking wallet

    کیف پول مسدود کننده RFID

    کیف پول RFID / Shield Card به اندازه کارت اعتباری است که برای محافظت از اطلاعات شخصی ذخیره شده در کارت های اعتباری ، کارتهای بدهی ، کارتهای هوشمند ، مجوزهای RFID و سایر کارتهای RFID از دزدان جیب برقی الکترونیکی با استفاده از اسکنرهای دستی RFID طراحی شده است.