کارت اپوکسی RFID

  • RFID epoxy card

    کارت اپوکسی RFID

    کارت RFID اپوکسی به تراشه RFID قرار داده شده در کارت پایان اپوکسی اشاره دارد. کارت اپوکسی ترانسپوندرهایی است که در مواد اپوکسی تقویت شده با الیاف شیشه ورقه ورقه شده اند. کارت اپوکسی در شرایط سخت محیطی عملکرد و دوام فوق العاده ای را ارائه می دهد و با محبوب ترین فناوری های تراشه RFID 125 کیلوهرتز و 13.56 مگاهرتز در دسترس است.